Φυλαξ security

24ωρο Κεντρο Ληψης Σηματων Συναγερμου

Η ΦΥΛΑΞ SECURITY διαθέτει δικό της ανεξάρτητο ηλεκτρονικό κέντρο λήψεως σημάτων συναγερμού, με εγγεγραμμένους πάνω από 3.500 Κωδικούς Πελατών, το οποίο λειτουργεί 24 ώρες για 365 ημέρες και συνδέεται,με το σύστημα ασφαλείας του χώρου σας.

Το 24ωρο κέντρο λαμβάνει και αναλύει τα σήματα του συναγερμού σας, τα καταγράφει με την ακριβή ώρα και αναλόγως το πρόβλημα κινητοποιεί το μόνιμο περιπολικό της περιοχής της ΦΥΛΑΞ SECURITY. Παράλληλα ειδοποιεί σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν τα κρατικά όργανα (Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ κ.λ.π.)

ΦΥΛΑΞ SECURITY

Ελέγχονται σε 24ωρη βάση τα παρακάτω σήματα

Διάρρηξη
Κλοπή
Όπλιση – Αφόπλιση (άνοιγμα- κλείσιμο μονάδας)
Πυρανίχνευση
Διακοπή – Επαναφορά ρεύματος
24ωρο Test
Low Battery (έλεγχος πτώσης μπαταρίας)
Έλεγχος ψευδοσυναγερμών
Λάθος χειρισμός

Φυλαξ security

Η γραπτή ενημέρωση του πελάτη (REPORT) περιλαμβάνει

Έχει την δυνατότητα να δέχεται απεριόριστο αριθμό ζωνών καθώς και την λεπτομερή περιγραφή τους.

Επίσης δέχεται απεριόριστο αριθμό χρηστών με το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους, την ακριβή ημέρα και ώρα του συνδρομητή.

01

Τύπος Σήματος.

02

Περιγραφή Ζώνης.

03

Ημερομηνία και ώρα.

04

Ενέργειες χρήστη