Ανθρωπινο Δυναμικο

Το Τμήμα Προσωπικού

Έχει οργανωθεί και έχει εκπαιδευτεί με σκοπό να ανταποκριθεί και στις πιο δύσκολες απαιτήσεις των πελατών μας.

Έχουμε ειδικευθεί στις μεθόδους αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων δίνοντας έμφαση στην εξομοίωση και στην άμεση ανταπόκριση και διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων.

Μπορούμε να προσαρμόσουμε, να σχεδιάσουμε και να καλύψουμε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα μας ζητηθεί.

Η εκπαίδευση έχει γίνει πάνω στην

01

Γενικη Ασφαλεια

02

Ασφαλεια Κτιριων

03

Ασφαλεια Εγκαταστασεων

04

Ασφαλεια Προσωπων

Το προσωπικό της ΦΥΛΑΞ SECURITY λειτουργεί σύμφωνα με στρατηγική και τακτική που πρέπει να έχει ένας υπάλληλος ασφαλείας.

ΦΥΛΑΞ SECURITY

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ​

ΦΥΛΑΞ SECURITY

Το προσωπικό της ΦΥΛΑΞ SECURITY λειτουργεί σύμφωνα με στρατηγική και τακτική που πρέπει να έχει ένας υπάλληλος ασφαλείας
Γνωρίζει άριστα ποια είναι η θέση του υπαλλήλου ασφαλείας μέσα στο εργασιακό περιβάλλον και ποια είναι τα καθήκοντά του

ΦΥΛΑΞ SECURITY

Προφίλ προσωπικού ασφαλείας

Ο Φύλακας στην υπηρεσία του είναι ένστολος και θα κατέχει την Ειδική Άδεια Προσωπικού Ασφαλείας του Ν.2518/97 και Πιστοποιημένο Πτυχίο EΟΠΠΕΠ της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας»
01

Έλληνας υπήκοος

02

Ειδική άδεια του Ν.2518/97

03

Λευκό ποινικό μητρώο

04

Φυσική ευγένεια

05

Αποφυγή καπνίσματος

06

Άριστη αντίδραση στις επικίνδυνες καταστάσεις στις οποίες καλούνται να επέμβουν.

07

Πειθαρχία - Αντίληψη - Υπακοή

08

Γνώση Πρώτων Βοηθειών

09

Άριστη γνώση χειρισμού μέσων πυρόσβεσης

10

Γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας

Ανθρώπινο δυναμικό