24ωρη Παρακολούθηση

Κινητής Περιουσίας GPS TRACKING

Η ΦΥΛΑΞ SECURITY έχοντας προμηθευτεί τα πιο αξιόπιστα προγράμματα αναφοράς στίγματος σε real time και on line , σας παρέχει τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου – Ασφάλειας Προσώπων- Εντοπισμού και Πλοηγού.

Η υπηρεσία FFT (FilaxFleetTracking) δίνει την δυνατότητα στον χρήστη που τοποθετεί το σύστημα GPS, να μπορεί να λαμβάνει τις κάτωθι πληροφορίες και να κάνει τις κάτωθι ενέργειες για τα οχήματά του:

ΦΥΛΑΞ SECURITY

Σημαντικά Πλεονεκτήματα

ΦΥΛΑΞ SECURITY