ΦΥΛΑΞ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Είναι η υπηρεσία που αποτελείται από άρτια ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας  και αναλαμβάνει τις δυσκολότερες αποστολές.

Δημιουργείται πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες ασφαλείας του αναλαμβανομένου έργου.

Το προσωπικό ασφαλείας ενημερώνεται αναλυτικά σε κάθε πιθανό σενάριο κινδύνου για την αντιμετώπιση και την αποτελεσματικότητα του.

ΦΥΛΑΞ SECURITY

Αποστολή μας είναι:

01
Φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων
02
Ασφάλεια συνεδρίων
03
Κάλυψη Δεξιώσεων
04
Ασφάλεια πολιτιστικών εκδηλώσεων- Συναυλίες
05
Συνοδεία προσώπων
06
Μετακινήσεις Υψηλών Προσώπων