(ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ & ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ )

Απαραίτητη προϋπόθεση:

  • Κάτοχοι Ειδικής Άδειας Εργασίας ή Απόφοιτοι της ανάλογης Σχολής με Πιστοποίηση (ΙΕΠΥΑ)
  • Σχεδίαση γραφικών για social media campaigns
  • Κάτοχοι Διπλώματος Αυτοκινήτου

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ