Απαραίτητη προϋπόθεση :

  • Κάτοχοι Ειδικής Άδειας Εργασίας ή Απόφοιτοι της ανάλογης Σχολής με Πιστοποίηση (ΙΕΠΥΑ)
  • Γνώστης δρόμων Ν.Θεσσαλονίκης
  • Κάτοχοι Διπλώματος μεταφορικού μέσου

ΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ