φυλαξ security

Υπηρεσίες

Είναι η υπηρεσία που αποτελείται από άρτια ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας και αναλαμβάνει τις δυσκολότερες αποστολές.

Είναι η υπηρεσία η οποία επεμβαίνει στο συντομότερο χρόνο, σε κάθε σήμα συναγερμού που θα ληφθεί από το 24ωρο Κέντρο Λήψεως Σημάτων Συναγερμού.

Η ΦΥΛΑΞ SECURITY έχοντας προμηθευτεί τα πιο αξιόπιστα προγράμματα αναφοράς στίγματος σε real time και on line , σας παρέχει τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου – Ασφάλειας Προσώπων- Εντοπισμού και Πλοηγού.

Το 24 Κέντρο Λήψης Εικόνας επιτηρεί ON-LINE και σε REAL TIME την περιουσία σας, (την επιχείρησή, την οικεία σας,το εξοχικό) μέσω μεταφοράς εικόνας η οποία είναι σε άμεση οπτική επαφή με το Κέντρο μας.

Υπηρεσίες