Εταιρική Υπευθυνότητα

Λόγω της ραγδαίας αύξησης της εγκληματικότητας, το τελευταίο διάστημα η ΦΥΛΑΞ SECURITY με την στρατηγική και τις μεθόδους της προσπαθεί καθημερινά για την υποδειγματικότερη παροχή υπηρεσιών φύλαξης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ασφάλεια υψηλού επιπέδου. Καθημερινά είμαστε δίπκλα σας και παρουσιάζουμε την δυνατότητα να σχηματίσετε ολοκληρωμένη εικόνα περί της αναγκαιότητας κάλυψης από ενδεχόμενους κινδύνους και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση από εμάς.

Οι υπηρεσίες παρέχονται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του φυλασσόμενου χώρου και καθε πεαλάτης για εμάς είναι το ίδιο σημαντικός στο να τον προστατεύσμουμε όσο πιο αποτελασματικά γίνετε. Έτσι έχοντας γνώση μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά με υπευθυνότητα και εχεμύθεια.

Με την ύπαρξη ενός καλού μελετημένου σχεδίου το οποίο θα επικαιροποιείται περιοδικά και σε συνδυασμό με ένα σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό θα εξασφαλίζεται από την μια πλευρά η πρόληψη και η αποτροπή και από την άλλη η γρήγορη αποκατάσταση.
Η κύρια φιλοσοφία της ΦΥΛΑΞ SECURITY είναι το κόστος του πελάτη της από τις παρεχόμενες υπηρεσίες να προέλθει από την αποτροπή της κλοπής, της μείωσης των απωλειών, ενώ παράλληλα να συμβάλλουμε στην ομαλή λειτουργία οποιουδήποτε φυλασσόμενου χώρου.

Η κλοπή είναι το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα στη χώρα μας και οι άνθρωποι που κλέβουν προέρχονται από όλες τις κοινωνικές θέσεις.

Τους διακρίνουμε σε :
etairikiipefthinotita_FINAL (1)

Μας εμπιστεύτηκαν την περιουσία τους πάνω από 2.500 πελάτες

Μία ακόμα κατηγορία στην οποία ανήκουν οι εσωτερικοί παράγοντες κλοπής & δολιοφθοράς, όπως :
Έτσι έχουμε οι κλοπές από εξωτερικούς παράγοντες να αντιπροσωπεύουν το 40% του συνόλου. Οι κλοπές από εσωτερικούς παράγοντες καταλαμβάνουν ακόμα πιο σημαντική θέση, που γίνονται εις βάρος της επιχείρησης, γιατί είναι πιο μεθοδευμένες και πιο οργανωμένες.

Η ΦΥΛΑΞ SECURITY με τις μεθόδους της, ειναι σε θέση να βοηθάει για την πρόληψη και την ανακάλυψη των δραστών και γενικά την μείωση του ελλείμματος.

Εταιρικη Υπευθυνότητα