Φυλαξ security

Διαχείριση ποιότητας

Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας μας έχουν οδηγήσει στην συνεχόμενη αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουμε στον πελάτη.

Οι υπηρεσίες παρέχονται σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες  του φυλασσόμενου χώρου.

Έτσι έχοντας γνώση  μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε περίπτωση  ξεχωριστά με υπευθυνότητα και εχεμύθεια.

Με την ύπαρξη ενός καλού μελετημένου σχεδίου το οποίο  θα επικαιροποιείται περιοδικά και σε συνδυασμό με ένα σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό θα εξασφαλίζεται από την μια πλευρά η πρόληψη και η αποτροπή και από την άλλη η γρήγορη αποκατάσταση.

ΦΥΛΑΞ SECURITY  κατέχει και λειτουργεί με τα πρότυπα του EΛOT EN ISO 9001

‘Έτσι σας αποδεικνύουμε έμπρακτα την δέσμευσή μας για την παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών ασφαλείας.

EΛOT EN ISO 9001 EL
EΛOT EN ISO 9001 EN

Διαχείριση Ποιότητας