Η ελεγχόμενη και διαπιστευμένη πρόσβαση αποτελεί ανάγκη για τους χώρους στους οποίους κινήστε και θέλετε να περιορίσετε ανεπιθύμητους επισκέπτες.
Το Σύστημα  διαχείρισης Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control System)

ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ :

1.Μηχανισμός με κωδικοποιημένο πληκτρολόγιο

2. Κλειδαριά (ΑΠΛΗ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ)

3.Σύγχρονο Λογισμικό Ελέγχου πρόσβασης για τον Σωστό και άμεσο Έλεγχο του χώρου σας. 

4.PROXIMITY CARDS

   ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ACCESS CONTROL SYSTEM

 • ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ
 • Χρήση PIN (ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ –ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑ ΧΡΗΣΤΗ)
 • Χρονικός έλεγχος ανοικτών πορτών.
 • Διαχείριση επισκεπτών.
 • Έλεγχος πρόσβασης εισόδου / εξόδου
 • Διαχείριση  χρήστη - Κατάσταση παρουσίας
 • Εξουσιοδότηση  που ελέγχεται για την περιοχή και το χρόνο
 • Αυτόματη αναπροσαρμογή ανάλογα με τη μέρα
 • Κατάλογος όλων των εξουσιοδοτημένων κρατήσεων
 • Κατάλογος όλων των αμφισβητούμενων κρατήσεων
 • Κατάλογος γεγονότων συναγερμών
 • Εξαγωγή reports  (ΑΝΑΦΟΡΕΣ )
 • Καθορισμός κανόνων πρόσβασης βασισμένων σε χωροζώνες

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ


 Η παρούσα τεχνική περιγραφή και προδιαγραφή  αναφέρεται στα συστήματα καταγραφής και ελέγχου, που αφορούν ψυκτικές εγκαταστάσεις, νέες και ήδη υπάρχουσες.                                            
                                                                          
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

   Τα συστήματα αυτά σχεδιάζονται με βάση τις απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης, μια και οι βασικές λειτουργίες τους (καταγραφή, έλεγχος, ειδοποίηση κλπ)είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους, με αποτέλεσμα να επιλέγεται η βέλτιστη λύση για την κάθε εγκατάσταση, τόσο από άποψη λειτουργικότητας, όσο και από άποψη κόστους.
Τυποποιήσεις υπάρχουν για όλα τα συστήματα σε βασικές κυρίως λειτουργίες, όπως ο αριθμός των μετρούμενων θερμοκρασιών, ο τρόπος ειδοποίησης συναγερμών, η μέθοδος καταγραφής δεδομένων κλπ

        

 

                                           

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

   Η καταγραφή των φυσικών μεγεθών πραγματοποιείται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή καταγραφή της θερμοκρασίας και των άλλων φυσικών μεγεθών πραγματοποιείται σε χρονική περίοδο που κυμαίνεται από τρία(3) έως και δεκαπέντε(15) λεπτά

ΜΕΤΡΗΣΗ

  Ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης, η μέτρηση της θερμοκρασίας γίνεται με αναλογικά ή ψηφιακά αισθητήρια.
Τα φυσικά μεγέθη που μετρούνται, καταγράφονται και επεξεργάζονται κατάλληλα μέσω λογισμικού, με σκοπό την παραγωγή ιστορικών, στατιστικών και εκτυπώσεων.

 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
                                                                                                      

ΓΕΝΙΚΑ

    Τα συστήματα βασίζονται σε προγραμματισμένους λογικούς ελεγκτές ή μικροελεγκτες. Χρησιμοποιούνται υλικά μόνο αναγνωρισμένων οίκων κατασκευής και πάντα με την συνοδεία κατάλληλων πιστοποιητικών.
Κάθε σύστημα αναπτύσσεται σε έναν ή περισσότερους πίνακες ελέγχου και για την αποστολή σημάτων στο κέντρο λήψης σημάτων χρησιμοποιείται ηλεκτρονική τυπωμένη πλακέτα.   

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:

Αναπτύσσεται δοκιμάζεται και υποστηρίζεται  από προγραμματιστές και μηχανικούς της εταιρίας μας ή από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας μετά από κατάλληλη και γραπτώς αποδεδειγμένη εκπαίδευση.


   

 

 

 

 

 

3.β ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

ΑΠΟ ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:                  

1.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τα συστήματα αποτελούνται από τον κεντρικό πίνακα ελέγχου και επεξεργασίας ή τους επιμέρους πίνακες ελέγχου οι οποίοι μπορεί να είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο.
Ο πίνακας ελέγχου είναι μεταλλικός ή πλαστικός, στεγανός, βιομηχανικού τύπου, χωρίς μετωπή και τοποθετείται συνήθως σε χώρο μη εμφανή από το κοινό. Κάθε μεταλλικό μέρος του πίνακα όπως και κάθε υλικό που χρησιμοποιείται εντός αυτού είναι κατάλληλα γειωμένο και φέρει κατάλληλη αυτοκόλλητη σήμανση αντίστοιχη του σχεδίου των τελικών συνδέσεων συνοδεύει τον πίνακα.

1.2 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ

Οι καλωδιώσεις πραγματοποιούνται με καλώδια κατάλληλης διατομής(τουλάχιστον 0,50mm2 ) και εντός του πίνακα οδεύουν είτε εντός πλαστικών καναλιών είτε εντός ευκάμπτων σπιράλ καλωδίων, τα οποία μπορεί να είναι ορατά αλλά και κατάλληλα ομαδοποιημένα με δεματικά υλικά.
Οι συνδέσεις γίνονται με στόχο την μέγιστη ασφάλεια και μόνωση.

1.3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ

Για την μέτρηση της θερμοκρασίας, χρησιμοποιούνται αναλογικά αισθητήρια, τα οποία μπορούν να καταγράφουν θερμοκρασίες σε κλίμακα -50 oC εως και +180 oC και 50 oC εως και +200 oC με μεγάλη ακρίβεια μέτρησης.

Η χρήση αισθητηρίων διαφορετικού τύπου, των δυο πάνω αναφερομένων, γίνετε όσον αφορά την κλίμακα μέτρησης αλλά και το είδος της μέτρησης.
Επίσης, χρησιμοποιούνται και αισθητήρια ψηφιακά και μηχανικά ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε εγκατάστασης.

Τέλος κάθε σύστημα και πίνακας κατά την κατασκευή του λαμβάνει κωδικό κατασκευής και παρακολουθείται από την εταιρία μας, ακόμη και μέσω εξουσιοδοτημένου συνεργάτη.

ΣΤΟΧΟI ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ

 • Εξασφάλιση άριστης ποιότητας τόσο των πρώτων υλών, όσο και των τελικών προς διάθεση προϊόντων, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τον τελικό καταναλωτή, αλλά και τον ίδιο το επιχειρηματία.

 • Αποφυγή καταστροφής των προϊόντων, τα οποία φυλάσσονται σε χώρους ψύξης, με σκοπό την αποφυγή ζημιών για την επιχείρηση, μέσω έγκυρης 24ωρης παρακολούθησης μέσω του Κέντρου Λήψης Σημάτων της εταιρίας μας και παράλληλη ειδοποίηση του υπευθύνου, για τον εντοπισμό της βλάβης εγκαίρως, πριν την αλλοίωση των προϊόντων.

                                                                           

 • Συμμόρφωση της επιχείρησης με τις απαιτήσεις των Οργανισμών Πιστοποίησης όσον αφορά την ποιότητα παροχής υπηρεσιών.
 • Συμμόρφωση με τις τρέχουσες οδηγίες  του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.)

Καταγραφή και απεικόνιση όλων των δεδομένων γίνεται σε Η/Υ ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα αλλά και για την εξασφάλιση ιστορικών