FΟ Φύλακας στην υπηρεσία του  θα είναι ένστολος και θα κατέχει την Ειδική Άδεια Προσωπικού Ασφαλείας του Ν.2518/97.  
 Με την έναρξη της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται ο γενικός έλεγχος του φυλασσόμενου χώρου,
όπου θα ελέγχει  πόρτες, παράθυρα που τυχόν έμειναν ανοιχτά και επιτηρεί τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα που τυχόν υπάρχουν στον χώρο. Γίνεται έλεγχος για πυρκαγιά από λέβητες κ.α., έλεγχος διαρροών , υπερχειλίσεις και θραύση σωληνώσεων καθώς και έλεγχος παροχών ρεύματος.
Απομακρύνει από τους φυλασσόμενους χώρους ανθρώπους που κινούνται ύποπτα και  περιπολεί τους  χώρους για δολιοφθορές και άλλες άνομες πράξεις.
  Ο φύλακας βρίσκετε σε συνεχή επικοινωνία με το 24ωρο Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού, έτσι ενημερώνει και ενημερώνετε τε συνεχώς για τα Σήματα των Συστημάτων  Συναγερμού που βρίσκονται  στον φυλασσόμενο χώρο ,καθώς  φροντίζει και για την  άμεση αντιμετώπιση του οποιοδήποτε γεγονότος.

1.3.α  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έλεγχος  I.X. – Φορτηγών Οχημάτων  :                    

 • Απαγορεύεται η είσοδος, έξοδος φορτηγών οχημάτων εκτός των ωρών λειτουργίας του φυλασσόμενου χώρου.
 • \Κατά την υπηρεσία του φύλακα ελέγχονται τα παραστατικά έγραφα, το περιεχόμενο της καρότσας, η καμπίνα του οδηγού για τυχόν αντικείμενα που χρειάζονται συνοδευτικά έγγραφα.
 • Κατά την είσοδο φορτηγών καταχωρούνται στο βιβλίο πύλης ο αριθμός κυκλοφορίας και το ονοματεπώνυμο του οδηγού.
 • Απαγορεύεται η είσοδος των οδηγών και βοηθών στους χώρους παραγωγής.
 • Οι φύλακες φροντίζουν για την προτεραιότητα φορτοεκφόρτωσης των φορτηγών και την απελευθέρωση του προαυλίου από τυχών Ι.Χ. ή διάφορα αντικείμενα κατόπιν συνεννόησης με τους αρμόδιους αποθηκάριους και υπεύθυνους του φυλασσόμενου χώρου.
 • Κανένα όχημα δεν μπορεί να φύγει από την πύλη χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο και τα κατάλληλα παραστατικά, τιμολόγια, δελτία αποστολής .
 • Κατά την έξοδο των φορτηγών καταμετρείται η ποσότητα των εμπορευμάτων και αφού συγκριθεί με την συγκεντρωτική κατάσταση σφραγίζονται τα τιμολόγια με την σφραγίδα ελέγχου πύλης .
 • Φροντίζει κατά τις ώρες μη λειτουργίας και αργίες του φυλασσόμενου χώρου εάν έρθουν φορτηγά για φόρτωση ή εκφόρτωση να παρκάρουν εντός ή εκτός του εργοστασίου κατόπιν συνεννόησης με τους υπευθύνους .
 • Φροντίζει τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία έχουν ελεύθερη διακίνηση να παρκάρουν στον συγκεκριμένο χώρο στάθμευσης .

1.3.β  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έλεγχος Επισκεπτών :

 • Φροντίζει να ενημερώσει τους επισκέπτες ως προς τους χώρους που θα επισκεφθούν.
 • Κατά την ώρα λειτουργίας του φυλασσόμενου χώρου οι επισκέπτες ελέγχονται διακριτικά, ειδοποιείται το πρόσωπο που θα επισκεφθούν πριν την είσοδο για να αποφεύγεται η άσκοπη περιφορά στους χώρους του φυλασσόμενου χώρου.
 • Άπαντες οι επισκέπτες καταχωρούνται στο βιβλίο πύλης με την ακριβή ώρα εισόδου / εξόδου .
 • Τα Ι.Χ. αυτοκίνητα των επισκεπτών παρκάρονται στους προκαθορισμένους χώρους (πάρκινγκ).
 • Έρευνα στις χειραποσκευές δεν γίνεται εάν ο εξερχόμενος κρατάει κάποιο αντικείμενο το οποίο δεν είχε κατά την είσοδο πρέπει να έχει συνοδευτικό έγγραφο, δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο και καταχωρείται στην ημερήσια αναφορά φύλακος.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στα τμήματα παραγωγής όλων των επισκεπτών εκτός εάν έχουν άδεια ή συνοδεύονται από τους υπεύθυνους Διευθυντές του φυλασσόμενου χώρου .
 • Απαγορεύεται η είσοδος σε επισκέπτες με προορισμό τους εργαζόμενους του φυλασσόμενου χώρου π.χ. φίλοι, συγγενείς. Σε αυτήν την περίπτωση ειδοποιείται ο υπεύθυνος βάρδιας και ο εργαζόμενος να έρθει στην πύλη αφού ο λόγος είναι σοβαρός

13.γ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έλεγχος Προσωπικού :

 • Το προσωπικό αποβιβάζεται και παρκάρει τα Ι.Χ. αυτοκίνητα στους προκαθορισμένους χώρους (παρκινγκ).
 • Έλεγχος χειραποσκευών κ.λπ. κατά την είσοδο και έξοδο δεν γίνεται εκτός και αν κάποια ειδική περίπτωση το απαιτεί .
 • Απαγορεύεται η είσοδος οποιουδήποτε κατά τις ώρες μη λειτουργίας εκτός από τους έχοντες το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης και τις βάρδιας παραγωγής ή συντήρησης σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας .
 • Εργαζόμενοι καθυστερημένοι ή χωρίς κάρτα εργασίας καταγράφονται στο βιβλίο πύλης με την ακριβή ώρα εισόδου / εξόδου αντίγραφο του οποίου παραδίδεται καθημερινά στον υπεύθυνο ασφαλείας .
 • Έξοδο κατά την διάρκεια τις εργασίας και πριν τελειώσει η βάρδια επιτρέπεται αφού παραδώσει ο εργαζόμενος  έγγραφη άδεια του υπευθύνου βάρδιας και αφού χτυπήσει την κάρτα εργοστασίου. Διαφορετικά καταχωρείτε στο βιβλίο πύλης .
 • Απαγορεύεται η είσοδος σε συγγενείς και φίλους του προσωπικού στις περιπτώσεις αυτές ειδοποιείται για έγκριση περί του πρακτέου ο υπεύθυνος  ασφαλείας ή ο διευθυντής.

1.3.δ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έλεγχοι κατά την Περιπολία :

 • Ο φύλακας είναι πλήρως εξοπλισμένος με ασύρματο, φακό, εκπαιδευμένο σκύλο κ.λπ. επικοινωνεί με τον κεντρικό σταθμό (24ωρο κέντρο λήψης σημάτων) σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε εκδήλωση απειλής ειδοποιεί το κέντρο και αυτό με τη σειρά του ειδοποιεί τα κρατικά όργανα (π.χ. αστυνομία, πυροσβεστική κ.λπ.). Μέχρι τότε θα αντιμετωπίσει την κατάσταση όσο δύσκολη και αν είναι, κινητοποιώντας παράλληλα με τα κρατικά όργανα τις ειδικές δυνάμεις άμεσης επέμβασης της ΦΥΛΑΞ SECURITY (περιπολικά οχήματα).
 • Επιτηρούν τους χώρους και απομακρύνουν τους μη έχοντες εργασία.
 • Απαγορεύουν την είσοδο στους μικροπωλητές που κατακλύζουν, κατά τις εργάσιμες ημέρες τους εργασιακούς χώρους .
 • Γίνεται έλεγχος, κατά τη περιπολία, για την αποφυγή πυρκαγιάς σε λεβητοστάσια, θερμοσίφωνες, φιάλες, και κάδους απορριμμάτων.
 • Γίνεται έλεγχος σε παροχές  ηλεκτρικού ρεύματος, (πρίζες, καλώδια κ.λ.π.).
 • Γίνεται έλεγχος σωληνώσεων για διαρροές, υπερχείλισης και θραύσης αυτών.
 • Γίνεται έλεγχος της καθαριότητας των εγκαταστάσεων.
 • Ο φύλακας γνωρίζει αν θα γίνεται έλεγχος χειραποσκευών κατά την είσοδο/έξοδο των εγκαταστάσεων του φυλασσόμενου χώρου.
 • Ελέγχει και επιτηρεί τα τυχόν εξωτερικά συνεργεία και Ι.Χ. κατά την είσοδο/έξοδο τους από τον φυλασσόμενο χώρο.
 • Γνωρίζει ποιοι έχουν ελεύθερη διακίνηση στις φυλασσόμενες εγκαταστάσεις.
 • Απαγορεύεται η είσοδος κατά τις ώρες μη λειτουργίας των εγκαταστάσεων, προσώπων ή οχημάτων χωρίς γραπτή άδεια του Δ.Σ. του φυλασσόμενου χώρου.
 • Η πύλη του φυλασσόμενου χώρου πρέπει να είναι πάντα κλειστή και να ανοιγοκλείνει μόνο για την είσοδο/έξοδο προσώπων και οχημάτων κατόπιν εγκρίσεως και ελέγχου.
 • Ελέγχουν την τήρηση των κανονισμών που απαγορεύουν την παράνομη εξαγωγή των περιουσιακών υλικών του φυλασσόμενου χώρου.
 • Απαγορεύουν την εν γένει είσοδο στο φυλασσόμενο χώρο άνευ γραπτής άδειας από τους υπεύθυνους ασφαλείας του φυλασσόμενου χώρου κατά της μη εργάσιμες ημέρες.
 • Κανένα αντικείμενο δεν βγαίνει έξω από τις φυλασσόμενες εγκαταστάσεις χωρίς γραπτή άδεια ή τιμολόγιο δελτίο αποστολής υπογεγραμμένο από τους υπεύθυνους ασφαλείας του φυλασσόμενου χώρου.
 • Τηρούν, παρατηρούν και απαγορεύουν, σε χώρους όπου υφίσταται απαγορευτικές ενδείξεις ,  π.χ. η ένδειξη της απαγόρευσης καπνίσματος .

1.4 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Γενική αποστολή και κυρίως προορισμός των φυλάκων είναι η ασφάλεια προσώπων και πραγμάτων που του αναθέτει η εταιρεία σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας του φυλασσόμενου χώρου. Λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αποτροπή οποιασδήποτε παράνομης ενέργειας.
 • Ποτέ και για κανένα λόγο δεν αποχωρεί ο φύλακας από τον χώρο φύλαξής του, εάν δεν έρθει, έρχεται αντικαταστάτης.
 • Απαγορεύεται η εκτέλεση μικροεξυπηρετήσεων και ουδεμία προσωπική σχέση έχουν οι φύλακες με το προσωπικό του φυλασσόμενου χώρου, καθώς και τους διάφορους οδηγούς και επισκέπτες.
 • Εκτελούν πιστά τα ιδιαίτερα καθήκοντα , όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τον υπεύθυνο ασφαλείας του φυλασσόμενου χώρου.
 • Οφείλει να συνεργάζεται με τους υπεύθυνους ασφαλείας  του φυλασσόμενου χώρου.
 • Οφείλει σεβασμό και υπακοή στους προϊστάμενους και υπακοή στις υπηρεσιακές εντολές . Συμπεριφέρεται με άψογο τρόπο στην Διοίκηση , στο προσωπικό και στους επισκέπτες του φυλασσόμενου χώρου .
 • Οφείλει την παροχή πληροφοριών στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές για συμβάντα σχετικά με παράνομες ενέργειες και επεισόδια, στα οποία  ήταν  μάρτυρας με την ιδιότητα του φύλακα.
 • Υποχρεούται κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του να είναι ένστολος, να έχει άψογη εμφάνιση, να είναι νηφάλιος και ποτέ υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών.
 • Υποχρεούται να διατηρεί το χώρο παραμονής του καθαρό.
 • Εντολές παίρνουν από το Δ/Σ και εντεταλμένους απ’ αυτό υπευθύνους ασφαλείας του φυλασσόμενου χώρου , και εκτελούν πιστά τα ιδιαίτερα καθήκοντα όπως αυτά έχουν καθοριστεί από το Δ/Σ του φυλασσόμενου χώρου.
 • Τέλος συντάσσει καθημερινά και μετά το τέλος της βάρδιάς του το “ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΦΥΛΑΚΟΣ” με όλες τις σχετικές παρατηρήσεις και το παραδίδει στον υπεύθυνο ασφαλείας του φυλασσόμενου χώρου.