Το Τμήμα Προσωπικού έχει οργανωθεί και έχει εκπαιδευτεί με σκοπό να ανταποκριθεί και στις πιο δύσκολες απαιτήσεις των πελατών μας .

Έχουμε ειδικευθεί στις μεθόδους αντιμετώπισης επικίνδυνων καταστάσεων δίνοντας έμφαση στην εξομοίωση και στην άμεση ανταπόκριση και διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων.
Μπορούμε να προσαρμόσουμε, να σχεδιάσουμε και να καλύψουμε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα  μας ζητηθεί.

Η εκπαίδευση έχει γίνει πάνω στην :

Γενική Ασφάλεια -  Ασφάλεια Κτιρίων –  Ασφάλεια  Εγκαταστάσεων-Ασφάλεια Προσώπων

Το προσωπικό της ΦΥΛΑΞ SECURITY λειτουργεί σύμφωνα με στρατηγική και τακτική που πρέπει να έχει ένας υπάλληλος ασφαλείας

Γνωρίζει άριστα ποια είναι η θέση του υπαλλήλου ασφαλείας  μέσα στο εργασιακό περιβάλλον και ποια είναι τα καθήκοντά του.

Προφίλ προσωπικού ασφαλείας
• Έλληνας υπήκοος.
• Ειδική άδεια του Ν.2518/97.
• Λευκό ποινικό μητρώο.
• Φυσική ευγένεια.
• Αποφυγή καπνίσματος.
• Γνώση πολεμικών τεχνών.
• Άριστη αντίδραση στις επικίνδυνες καταστάσεις στις οποίες καλούνται να επέμβουν.
• Πειθαρχία- Αντίληψη- Υπακοή
• Γνώση Πρώτων Βοηθειών
• Άριστη γνώση χειρισμού μέσων πυρόσβεσης
• Γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 Το ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ λειτουργεί έτσι ώστε γίνετε:
• Σωστή Επιλογή προσωπικού ασφαλείας
• Οργάνωση και Εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας
• Εξειδίκευση προσωπικού ασφαλείας - Έλεγχος προσωπικού ασφαλείας.
• Εξοπλισμός προσωπικού ασφαλείας

Ο φύλακας ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους υπευθύνους της εταιρίας ΦΥΛΑΞ SECURITY (επόπτες, αρχιφύλακες) ενώ σε ειδικούς επισημασμένους χώρους θα τοποθετηθούν ειδικά κλειδιά ελέγχου αύλακος (ρολόι περιπόλου) για την επισήμανση και τον έλεγχο της ακριβής ώρας της περιπολίας .

Καθημερινά συμπληρώνει την ειδική αναφορά φύλακος όπου αναγράφονται οι ώρες περιπολίας καταγράφει τα αξιοσημείωτα γεγονότα που έχουν συμβεί κατά την περιπολία.

Η αναφορά θα φέρει την υπογραφή  του και θα δίνεται καθημερινά στον υπεύθυνο ασφαλείας ενώ ένα αντίγραφο θα μένει στο αρχείο της  ΦΥΛΑΞ SECURITY.