Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ της ΦΥΛΑΞ SECURITY, είναι το κόστος του πελάτη από τις παρεχόμενες υπηρεσίες να προέλθει από την αποτροπή της κλοπής, της μείωσης των απωλειών, ενώ παράλληλα να συμβάλλουμε στην ομαλή λειτουργία οποιουδήποτε φυλασσόμενου χώρου.
 Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για την Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας μας έχουν οδηγήσει στην συνεχόμενη αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχουμε στον πελάτη.

Παράγοντας στην αναβάθμιση των Υπηρεσιών μας  είναι ο συνεχής εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού.

Κυρίως, η κλοπή είναι το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα στη χώρα μας.
Οι άνθρωποι που κλέβουν προέρχονται από όλες τις κοινωνικές θέσεις και τους διακρίνουμε σε πέντε κατηγορίες:                                                                         

Α)  Ερασιτέχνες, που είναι οι πιο συχνοί παραβάτες.

Β)  Ανήλικοι, που συνήθως κλέβουν μικρά αντικείμενα.

Γ)  Ναρκομανείς  και οι εξ ανάγκης , που έχουν πολύ συχνά και εγκληματική διάθεση και αυτό που κλέβουν συχνά το μεταπωλούν και έχει άμεση σχέση με την αξία του εμπορεύματος.

Δ)  Κλεπτομανής, που κλέβει ωθούμενος από μία εσωτερική ακατανίκητη επιθυμία χωρίς να δίνει σημασία στην αξία των κλοπιμαίων.

Ε)  Επαγγελματίες, των οποίων οι κλοπές έχουν άμεση σχέση με την χρηματική  αξία. Είναι συνήθως καλά πληροφορημένοι, εξετάζουν τους χώρους και δρουν μεθοδευμένα.

Μία άλλη κατηγορία που αντιμετωπίζει η επιχείρηση  είναι:

 • Δολιοφθορές.
 • Σαμποτάζ.
 • Κλοπές από πελάτη.
 • Κλοπές από το προσωπικό.
 • Κλοπές από ανθρώπους που παραλαμβάνουν και παραδίδουν εμπορεύματα.
 • Κλοπές από συνεργεία καθαρισμού.
 • Κλοπές από συνεργεία συντηρήσεως. 

Ένα άλλο έλλειμμα προέρχεται από άλλες πηγές:

 • Τις φθορές.
 • Τα σπασίματα.
 • Τις διαρροές.
 • Τα λογιστικά λάθη
 • Τα καύσιμα.
 • Το ωράριο των εργαζομένων
 • Πυρκαγιά.

Έτσι έχουμε οι κλοπές από εξωτερικούς παράγοντες να αντιπροσωπεύουν το 40% του συνόλου.
Οι κλοπές από εσωτερικούς παράγοντες καταλαμβάνουν ακόμα πιο σημαντική θέση, που γίνονται εις βάρος της επιχείρησης, γιατί είναι πιο μεθοδευμένες και πιο οργανωμένες.
 Για την πρόληψη και την ανακάλυψη των κλεφτών και γενικά την μείωση του ελλείμματος μιας εταιρίας.

Απαιτούνται:

 1. Κατάλληλοι μέθοδοι
 2. Γνώση
 3. Εμπειρία
 4. Εξοπλισμός
 5. Κατάλληλο εξοπλισμένο προσωπικό ασφαλείας