Είναι η υπηρεσία που αποτελείται από άρτια ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας. Αναλαμβάνει τις δυσκολότερες αποστολές.
Δημιουργείται πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες ασφαλείας του αναλαμβανομένου έργου.
Το προσωπικό ασφαλείας ενημερώνεται αναλυτικά σε κάθε πιθανό σενάριο κινδύνου για την αντιμετώπιση και την αποτελεσματικότητα του.Αποστολή είναι:

Φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων
Ασφάλεια συνεδρίων
Κάλυψη Δεξιώσεων
Ασφάλεια πολιτιστικών εκδηλώσεων- Συναυλίες
Συνοδεία προσώπων
Μετακινήσεις Υψηλών Προσώπων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
  

     Τα τελευταία χρόνια, το ταξιδιωτικό κοινό δείχνει την τάση να θέτει την ασφάλεια σαν μία από τις πολύ σημαντικές παραμέτρους επιλογής ξενοδοχειακού καταλύματος.
    Διεθνείς έρευνες μάλιστα έδειξαν ότι βρισκεται στις πρώτες πεντε παραμέτρους επιλογής, κατι που δεν συνέβαινε σε προηγούμενες έρευνες που ειχαν γίνει κατά καιρους.
    Με την ύπαρξη ενός καλού μελετημένου σχεδίου το οποιο θα επικαιροποιείται περιοδικά και σε συνδυασμο με ενα σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό, θα εξασφαλίζεται από την μια πλευρά η πρόληψη και η αποτροπή και από την άλλη στην γρήγορη αποκατάσταση.

Αναγκαίος θεωρείται για εμάς ο κατάλληλος συνδυασμός, πόρων-τεχνολογίας-προσωπικού

ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ


Το θέμα της ασφάλειας των ξενοδοχείων είναι πραγματικά μεγάλης σημασίας και απαιτεί μεγάλη προσοχή. Η αντιμετώπιση του φαινόμενου της ανασφάλειας οδηγεί στην δημιουργία αμυντικών μηχανισμών οι οποίοι χωρίζονται σε δυο(2) μεγάλες κατηγορίες.

1.ΥΛΙΚΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

 • Σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης-πυρόσβεσης
 • Ηλεκτρονικές κλειδαριές δωματίων
 • Ηλεκτρονική παρακολούθηση & καταγραφή στους δημόσιους χώρους
 • Σήμανση εξόδων διαφυγής
 • «Καθαροί»χώροι συγκέντρωσης και προστασίας
 • ’ρτια εξοπλισμένο φαρμακείο
 • Μάσκες οξυγόνου
 • Αρίστης ποιότητας πυροσβεστήρες
 • Δίκτυο πυρόσβεσης
 • Σχέδιο εγκατάστασης του κτιρίου
 • Εξοπλισμός ειδοποίησης πελατών(μικρόφωνα-μεγάφωνα μέσω τηλεόρασης και τηλεφώνου)για οποιοιδήποτε έκτακτη
  ανάγκη ή σοβαρό γεγονός.

2.ΕΜΨΥΧΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Ψυχραιμία
 • Εκπαίδευση (γλώσσα)
 • Εμπειρία
 • Να μπορεί να διαχειρίζεται μια κρίση σε μικρό χρόνο, υπό πίεση
 • Η παρουσία του να είναι διακριτική όμως όχι και αόρατη
 • Εχεμύθεια
 • Ευγένεια
 • Να γνωρίζει καλά όλους τους χώρους και το υπόλοιπο προσωπικό του ξενοδοχείου
 • Να έχει ενημέρωση και καθημερινή πληροφόρηση
 • Να παρακολουθεί τα γεγονότα από τον τύπο σε καθημερινή βάση
 • Να λαμβάνει μέρος σε επιμορφωτικά σεμινάρια και να επιδιώκει την ανάλλαγη απόψεων με τους συναδέλφους του

Τέλος, ανάλογα με την ταυτότητα και την δυναμικότητα των πελατών του ξενοδοχείου, θα     πρέπει να υπάρχει και τον ανάλογο έμψυχο δυναμικό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Υπεύθυνος Ασφαλείας

   Ο ρόλος του Υπεύθυνου Ασφαλείας θεωρείται και έχει γίνει πρωταρχικό ρόλο στην λειτουργία του προγράμματος, γιατί από αυτόν εξαρτάται η τήρηση του σχεδίου ασφαλείας και η εκπαίδευση του προσωπικού.
   Με την ουσιαστική άσκηση του ρόλου του καθιστά το Τμήμα Ασφαλείας όχι μόνο σε «κέντρο κόστους» αλλά και σε «κέντρο εσόδων», αφού από την αποτελεσματική ασφάλεια ενός ξενοδοχείου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό ο αριθμός των πελατών του.
Είναι ένα τμήμα το οποίο πρέπει να διαθέτει κάθε ξενοδοχείο για να μπορεί να χειρίζεται όλα τα θέματα το ξενοδοχείου που έχουν να κάνουν με την Ασφάλεια του.
Τέλος, αποτελεί συνδετικό κρίκο με την Διεύθυνση του ξενοδοχείου και των κρατικών φορέων ασφαλείας.

Τμήμα Ασφαλείας
• Επιλογή προσωπικού ασφαλείας.
• Οργάνωση και Εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας.
• Εξειδίκευση προσωπικού ασφαλείας.
• Έλεγχος προσωπικού ασφαλείας.
• Εξοπλισμός προσωπικού ασφαλείας.

EΛEΓXOΣ ΤΟΥ ΦΥΛΑΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο φύλακας ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τους υπευθύνους της εταιρίας ΦΥΛΑΞ SECURIΤY (επόπτες, αρχιφύλακες) ενώ σε ειδικούς επιση΅ασ΅ένους χώρους θα τοποθετηθούν ειδικά κλειδιά ελέγχου φύλακος (ρολόι περιπόλου) για την επισήμανση και τον έλεγχο της ακριβής ώρας της περιπολίας.
Καθημερινά συμπληρώνει την ειδική αναφορά φύλακος όπου αναγράφονται οι ώρες περιπολίας καταγράφει τα αξιοσημείωτα γεγονότα που έχουν συμβεί κατά την περιπολία.
Η αναφορά θα φέρει την υπογραφή του και θα δίνεται καθημερινά στον υπεύθυνο ασφαλείας ενώ ένα αντίγραφο θα ΅ένει στο αρχείο της ΦΥΛΑΞ SECURITY.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

 • 24ωρος έλεγχος όλων των εισόδων-εξόδων κινδύνου)
 • 24ωρος έλεγχος της κεντρικής σάλας
 • 24ωρος έλεγχος κοινόχρηστων χώρων
 • Συχνοί περιμετρικοί έλεγχοι και περιπολίες
 • Διασφάλιση εκδηλώσεων του ξενοδοχείου
 • Σύλληψη ή κράτηση ατόμου/ατόμων
 • Προστασία πελατών από εξωτερικούς παράγοντες
 • Σε έκτακτες ανάγκες συνεργασία με κρατικούς φορείς
 • Γενική αποστολή και κυρίως προορισμός των φυλάκων είναι η ασφάλεια προσώπων και πραγμάτων που του αναθέτει η εταιρεία συμφωνά ΅ε τους κανονισμούς ασφαλείας ταυ φυλασσόμενου χώρου. Λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αποτροπή οποιασδήποτε παράνομης ενέργειας.
 • Ποτέ και για κανένα λόγω δεν αποχωρεί α φύλακας από τον χώρο φύλαξής ταυ, εάν δεν έρθει ο αντικαταστάτης.
 • Απαγορεύεται η εκτέλεση ΅ικροεξυπηρετήσεων και ουδε΅ία προσωπική σχέση έχουν οι φύλακες ΅ε το προσωπικό του φυλασσόμενου χώρου, καθώς και τους διάφορους οδηγούς και επισκέπτες.
 • Εκτελούν πιστά τα ιδιαίτερα καθήκοντα , όπως αυτά έχουν καθαριστεί από τον υπεύθυνο ασφαλείας του φυλασσόμενου χώρου.
 • Οφείλει να συνεργάζεται ΅ε τους υπεύθυνους ασφαλείας του φυλασσόμενου χώρου.
 • Οφείλει σεβασμό και υπακοή στους προϊσταμένους και υπακοή στις υπηρεσιακές εντολές . Συμπεριφέρεται ΅ε άψογο τρόπο στην Διοίκηση , στο προσωπικό και στους επισκέπτες ταυ φυλασσόμενου χώρου .
 • Οφείλει την παροχή πληροφοριών στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές για συ΅βάντα σχετικά ΅ε παράνομες ενέργειες και επεισόδια, στα οποία ήταν ΅μάρτυρας ΅ε την ιδιότητα του φύλακα.
 • Υποχρεούται κατά την διάρκεια της υπηρεσίας του να είναι ένστολος, να έχει άψογη εμφάνιση, να είναι νηφάλιος και ποτέ υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών.
 • Εντολές παίρνουν από το Δ/Σ και εντεταλμένους απ' αυτά υπευθύνους ασφαλείας του φυλασσόμενου χώρου  και εκτελούν πιστό τα ιδιαίτερα καθήκοντα όπως αυτό έχουν καθοριστεί από το Δ/Σ του φυλασσόμενου χώρου.
 • Τέλος συντάσσει καθημερινό και ΅ετά το τέλος της βάρδιάς του το  "ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΦΥΛΑΚΟΣ" και όλες τις σχετικές παρατηρήσεις και το παραδίδει στον υπεύθυνο ασφαλείας του φυλασσόμενου χώρου.