• ΜΕΛΕΤΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ΦΥΛΑΞ SECURITY έχοντας ένα αξιόλογο δυναμικό αποτελούμενο από ειδικούς μηχανικούς, τεχνικούς  αναλαμβάνει την μεγάλη ευθύνη και εγκατάσταση των Συστημάτων Ασφαλείας και πυρασφάλειας. Το άρτια ειδικευμένο και συνεχώς εκπαιδευόμενο προσωπικό ασφαλείας παρακολουθεί ανελλιπώς τις εξελίξεις στο χώρο του συναγερμού.

Οι εγκαταστάσεις μας ξεκινούν από συμβατικά συστήματα μικρών κατοικιών και ειδικά συστήματα ασφαλείας μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, Τραπεζών κ.τ.λ. Όλα τα συστήματα είναι εγγυημένα χωρίς προβλήματα ψευδοσυναγερμών ακολουθώντας τα αυστηρότερα κριτήρια των υλικών γνωστών οίκων και συνοδεύονται με εργοστασιακές εγγυήσεις.

 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κύριος σκοπός:

 • Τοποθέτηση ηλεκτρονικών συστημάτων συναγερμού.
 • Ειδική ηλεκτρονική προστασία εργοστασιακών χώρων CC.TV.
 • 24ωρη λήψη σημάτων συναγερμού.
 • Έλεγχος εισόδου - εξόδου. (Access Control).
 • Ασυρματοφόρα περιπολικά αυτοκίνητα για περιπολία και άμεση επέμβαση.
 • Ειδοποίηση των σωμάτων ασφαλείας (αστυνομία, Ε.Κ.Α.Β., κ.λπ.).
 • Άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις κινδύνων.
 • 24ωρη Λήψη Εικόνας

Τα Συστήματα Ασφαλείας είναι πλήρης κάλυψης για την απόλυτη ασφάλεια του χώρου σας, αφού πέρασαν όλα τα TEST στο Τμήμα Εργαστηριακών Δοκιμών του Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου.

Συνοδεύονται από Εθνική Έγκριση Σύνδεσης για Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό (ΕΕΤΤ) που επιτρέπει την ελεύθερη σύνδεση του ΤΤΕ. Το παρών  ΕΕΤΤ πιστοποιεί ότι έχουν τηρηθεί πλήρως οι σχετικές διαδικασίες. Λεπτομέρειες εάν επιθυμείτε για την ενημέρωσή σας μπορούμε να σας εφοδιάσουμε με τα αντίγραφα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αποφάσεις, άρθρα νόμων και οδηγίες της ευρωπαϊκής ένωσης.  

 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η συνεργασία μας με τους μεγαλύτερους οίκους συστημάτων ασφαλείας, μας δίνουν την δυνατότητα να παρέχουμε εγγύηση για την καλύτερη λειτουργία και το απαραβίαστο του χώρου σας.

 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ALARM SYSTEM). Πλήρης κάλυψη για την απόλυτη ασφάλεια του χώρου σας. Διαθέτει μεγάλη ποικιλία εξαρτημάτων ακόμη και για τις πιο δύσκολες εφαρμογές.
 • ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ. π.χ κάμερες CC.TV, μόνιτορ, βίντεο, εναλλακτές εικόνας, ανιχνευτές κίνησης προστατεύουν Τράπεζες, παραγωγικές μονάδες με ιδιαίτερη επιτυχία εφαρμόζεται το πρόγραμμα μετάδοσης εικόνας από το σύστημα CC.TV των συνδρομητών πελατών στο Κέντρο Λήψης Σημάτων.
 • ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ. Πλήρους κάλυψης διότι συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους οίκους, παρέχοντας μηχανολογικές μελέτες πυρασφάλισης.
 • ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ. Ξηρής σκόνης Διοξειδίου HALON BCF.
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (ACCESS CONTROL). Έλεγχος συστημάτων συναγερμού όπου η όπλιση και η αφόπλιση έχει ανατεθεί σε τρίτους ή υπαλλήλους (καταστημάτων, τραπεζών, οικιών κ.λπ.) ενημερώνοντας γραπτώς κάθε μήνα τον αρμόδιο για την ακριβή ημέρα, ώρα και λεπτό, εισόδου και εξόδου από το φυλασσόμενο χώρο.

Εγγύηση μηχανημάτων :

Η ΦΥΛΑΞ SECURITY προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος και πιστοποιητικό από Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιακών & Ταχυδρομείων, Εθνική Έγκριση Σύνδεσης για Τηλεπικοινωνιακό Τερματικό Εξοπλισμό (ΤΤΕ).

 • SERVICE–ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η Εταιρία παρέχει δωρεάν τεχνική υποστήριξη και service στον συνδρομητή – πελάτη έως την ισχύ του συμβολαίου του, που συνάπτεται με τον πελάτη εφόσον αυτός το επιθυμεί.
Το κόστος συντήρησης των μηχανημάτων υπολογίζεται με βάση το κόστος της εγκατάστασης και βάση του προγράμματος φύλαξης.

Η ΦΥΛΑΞ SECURITY συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους οίκους συστημάτων συναγερμού για να εξασφαλίσει την αγορά ενός επώνυμου ηλεκτρονικού συστήματος με εγγύηση καλής λειτουργίας και service.
Οι τεχνικοί της εταιρίας μας είναι εκπαιδευμένοι στην εγκατάσταση των συστημάτων  αυτών και ενημερώνονται συνεχώς για τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των συστημάτων συναγερμού.

Ακόμα, η εταιρία διατηρεί μηχανογραφημένο αρχείο όλων των εγκαταστάσεων, προσφέροντας έτσι άμεση, ανέξοδη και αποτελεσματική λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημά σας.