Είναι η υπηρεσία που αποτελείται από άρτια ειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας. Αναλαμβάνει τις δυσκολότερες αποστολές. Δημιουργείται πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες ασφαλείας του αναλαμβανομένου έργου. Το προσωπικό ασφαλείας ενημερώνεται αναλυτικά σε κάθε πιθανό σενάριο κινδύνου για την αντιμετώπιση και την αποτελεσματικότητα του.

Αποστολή είναι:

:: φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων
:: ασφάλεια συνεδρίων
:: δεξιώσεων
:: ασφάλεια πολιτιστικών αθλητικών εκδηλώσεων
:: συνοδεία προσώπων
:: φύλαξη για απαγωγή
:: ασφάλεια προσώπων για υπηρεσιακή αποστολή κ.τ.λ.