Είναι η υπηρεσία η οποία επεμβαίνει στο συντομότερο χρόνο, σε κάθε σήμα συναγερμού που θα ληφθεί από το 24ωρο Κέντρο Λήψεως Σημάτων Συναγερμού.
Η άμεση επέμβαση της ΦΥΛΑΞ SECURITY λειτουργεί
καθημερινά επί 24ωρη βάση για 365 ημέρες τον χρόνο. Έτσι σας απαλλάσσει σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί ο συναγερμός του φυλασσόμενου χώρου κατά την ημέρα ή Σαββατοκύριακα και αργίες από την ενόχληση να επιστρέψετε στο χώρο σας για να διαπιστώσετε για ποιο λόγο ενεργοποιήθηκε το σύστημα συναγερμού.
Η ΦΥΛΑΞ SECURITY σας απαλλάσσει , για όλες τις προαναφερθέντες ώρες , σας καλύπτει με πλήρως εξοπλισμένα και επανδρωμένα περιπολικά Άμεσης Επέμβασης και αφού το περιπολικό ενημερώσει το 24ωρο κέντρο για το χώρο σας , αυτό με τη σειρά του υποχρεούται να ενημερώσει τον υπεύθυνο ασφαλείας του εργοστασίου σας, την Αστυνομία , τη Πυροσβεστική ανάλογα με το πρόβλημα.